Dynamický programovací jazyk

Z perl6.cz

zatím jen pár poznámek

Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century - Several recent trends, such as faster machines, better scripting languages, the increasing importance of graphical user interfaces and component architectures, and the growth of the Internet, have greatly increased the applicability of scripting languages. These trends will continue over the next decade, with more and more new applications written entirely in scripting languages and system programming languages used primarily for creating components.

Dynamic Languages-ready for the next challenges, by design. (David Ascher, PhD, activestave.com, 27.7.2004)

  • Technical purity
  • Optimizing person-time, not computer-time
  • Open source, deeply
  • Evolution by meritocracy and natural selection
  • Platform neutrality
  • Languages you can build a plan on because users determine the language plan

Statická vs. dynamická typová kontrola (Pavel Křivánek, root.cz, 24.6.2004) - "Fáze návrhu, kódování a testování splývají dohromady a vývoj programů tak bývá často rychlejší a výsledné programy nezřídka bezpečnější."

Související stránky

Externí odkazy

Jazyk