Klíčová slova (Perl 6)/say

From perl6.cz

say je příkaz, který podobně jako print vypisuje své argumenty. Oproti print se liší v tom, že na konci ještě přidá znak nového řádku "\n".

Personal tools
Language