Líné vyhodnocování

Z perl6.cz

Princip líného vyhodnocování spočívá v tom, že při výpočtu se výrazy vyhodnocují, až když je jejich výsledek skutečně potřeba. Může tedy dojít k situaci, kdy některé výrazy nemusí být vyhodnoceny nikdy. Také je možné sestavit výrazy, které by při klasickém vyhodnocení způsobily nekonečný cyklus.

Jazyk