Hodnota

From perl6.cz
(Redirected from Lhodnota)

Hodnota je v počítačových vědách sekvence bitů, která ja interpretována jako nějaký datový typ.

= lhodnota a rhodnota v C

lhodnota (lvalue) je něco čemu je možné přiřadit hodnotu. Původně v jazyku C levá strana operátoru =. Po zavedení 'const' je to spíše "změnitelná lhodnota".

Externí odkazy

Personal tools
Language