Multi Method Dispatch

From perl6.cz
(Redirected from MMD)

Multi Method Dispatch (MMD, Multiple dispatch, multimethods) je vlastnost některých programovacích jazyků, která umožňuje vytvořit více funkcí nebo metod se stejným jménem, ale s odlišnými parametry. To která z těchto metod je zavolána je určeno podle parametrů, které jsou předávany.

Externí odkazy

Personal tools
Language