MoarVM

Z perl6.cz

MoarVM (zkratka pro Metamodel On A Runtime Virtual Machine) je virtuální stroj navržený primárně NQP a Rakudo Perl 6, resp. pro objektový systém 6model.

Virtuální stroj navrhl Jonathan Worthington a jeho vývoj probíhal uzavřeně od dubna 2012 do 31. května 2013, kdy došlo k jeho představení.

Externí odkazy

Jazyk