Multi Method Dispatch

Z perl6.cz

Multi Method Dispatch (MMD, Multiple dispatch, multimethods) je vlastnost některých programovacích jazyků, která umožňuje vytvořit více funkcí nebo metod se stejným jménem, ale s odlišnými parametry. To která z těchto metod je zavolána je určeno podle parametrů, které jsou předávany.

Externí odkazy

Jazyk