Opcode

Z perl6.cz
(Přesměrováno z Opkódy)

Opcode (Operation Code, operační kód) se v informatice nazývá část instrukce, která specifikuje jakou operaci bude instrukce vykonávat s operandy.

Ve virtuálním stroji Parrot, který má několik stovek instrukcí jsou opkódy interpretováný softwarově.

Příklady instrukcí Parrotu

set I0, 3       # nastaví hodnotu registru I0 na 3
set I1, 4       # nastaví hodnotu registru I1 na 4
add I0, I1       # přičte k hodnotě registru I0 hodnotu registru I1
print "Soucet je: "  # vytiskne na obrazovku řetězec "Soucet je:"
print I0        # vytiskne hodnotu registru I0, tedy 7
print "\n"       # vytiskne znak nového řádku
end          # ukončí program


Externí odkazy

Jazyk