perl6.cz:Pískoviště

Z perl6.cz
(Přesměrováno z P)

sitemap test

"český text cs"


cs

sdafffdsf [1]


Orginální obrázek pro weby běžící na Perlu 6

DPL test

Reference

 1. test reference safsads

<syntax lang=perl6> use v6-alpha;

say 'aaaa'; my $i = 10; print "i: $i\n"; my $a = 1..10; say $a.perl; </syntax>

use v6-alpha;
 
say 'aaaa';
my $i = 10;
print "i: $i\n";
my $a = 1..10;
say $a.perl;


<?php
 // Hello World in PHP
 echo 'Hello World!';
?>

<syntax lang=pasm> getstdin P0 getstdout P1 REDO: readline S0, P0 print S0 if S0, REDO end

</syntax>

<syntax lang=pir> .sub 'say'

  .param pmc args :slurpy
  if null args goto end
  .local pmc iter
  iter = new .Iterator, args
 loop:
  unless iter goto end
  $P0 = shift iter
  print $P0
  goto loop
 end:
  print "\n"
  .return ()

.end </syntax>

<syntax lang=perl> print "afdsfsdafsd\n"; </syntax>

<syntax lang=php> <?php echo "adfasdf\n"; ?> sdfasdf asdfasd <?= "aaa"; ?> </syntax>

testa zda funguje nove pocitani znaku v editaci

Jazyk