Parrot

Z perl6.cz

Parrot je registrový virtuální stroj (register virtual machine) určený primárně pro všechny dynamické programovací jazyky.

Oddělení implementace od syntaxe jazyka pomůže udržet kód čistý a vhodný i pro další dynamické jazyky. Další výhodou je možnost vyvíjet i když návrh syntaxe primárního jazyka, jímž je Perl 6, ještě není zcela dokončen.

Více na anglické Wikipedii a webu parrot.org.

Externí odkazy

Jazyk