Perl6.cz/en

Z perl6.cz

perl6.cz is website for Czechs and other Czech speaking people interested in Perl 6 and/or Parrot virtual machine. For English speaking people we provided this pages:

We can also provide free hosting for Perl 6 or Parrot related projects on pr.perl6.cz.


{{Přesný název tohoto článku je perl6.cz/en. Kvůli technickému omezení se první písmeno názvu zobrazuje velkým písmem.}}
Jazyk