Rakudo Perl 6

Z perl6.cz

Rakudo Perl 6 (zkráceně jen Rakudo) je jméno implementace jazyka Perl 6. Hlavním virtuáním strojem na kterém Rakudo běží je MoarVM. Další podporované backendy jsou JVM a Parrot.

I když všechny implementace, které splňují testy jazyka Perl 6 (tedy vyhovují specifikaci), jsou pokládány za oficiální implementace, tak s Rakudo Perlem (v původní implementaci pro Parrot VM) se počítalo od samého začátku a byly do ní vkládány největší naděje. V současné době (únor 2015) je Rakudo Perl 6 stále nejúplnější implementací.

Rakudo Star je distribuce/instalátor obsahující Rakudo Perl 6, MoarVM, dokumentaci a další Perl 6.

Související stránky

Externí odkazy

Jazyk