Rakudo Star 2012.01

Z perl6.cz

Rakudo Star 2012-01 je distribuce Rakudo Star z ledna 2012. Jde o první vydání postavené na "nom" (“New Object Model”) větvi Rakudo Perlu 6. Vydání zahrnuje release #48 Rakudo Perl 6 kompilátoru, virtuální stroj Parrot 3.11.0, moduly, dokumentaci a další.

Externí odkazy

Jazyk