Rakudo Star 2012.04

Z perl6.cz

Rakudo Star 2012-04 je distribuce Rakudo Star z dubna 2012. Vydání zahrnuje release 2012.04.1 Rakudo Perl 6 kompilátoru, virtuální stroj Parrot 4.3.0, moduly, dokumentaci a další.

Mezi hlavní novinky patří:

  • velké zrychlení startu perl6 interpretru/kompilátoru
  • robustnější předkompilace modulů
  • implementace autovifikace u polí a hashů
  • implementace phasers jako jsou např. PRE, POST a REDO
  • modul NativeCall.pm6 má vylepšenou podporu volání C funkcí a modelování nativních struktur a polí
  • do distribuce přibyly moduly URI, LWP::Simple, jsonrpc and Bailador (port frameworku Dancer do Perlu)

Externí odkazy

Jazyk