Slovník

Z perl6.cz

Seznam cizích slov a slovních spojení a jejich překladů do češtiny, pokud se je již podařilo najít. Případně také označení pomocí ???, které říká, že si autor překladu není zcela jistý.

Obsah: 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

B

C

D

E

 • embedding - vkládání
 • enumeration - výčet
 • extension - rozšíření, rozšiřování

F

G

H

I

 • internal
  • - vnitřní
  • Perl internals - zdrojové kódy Perlu - vnitřnosti Perlu
 • introspection - introspekce

J

K

L

M

N

 • namespace - jmenný prostor

O

 • object - objekt
 • overridable - upravitelné ???

P

R

 • reference counting - počítání referencí
 • requests for comments - žádost o komentáře, žádost o zvážení návrhu
 • role - role

S

T

Související stránky

Jazyk