Solomon Foster

Z perl6.cz

Solomon Foster (colomon) je vývojář Rakudo Perlu.

Externí odkazy

Jazyk