Solomon Foster

From perl6.cz

Solomon Foster (colomon) je vývojář Rakudo Perlu.

Externí odkazy

Personal tools
Language