Tadeusz Sośnierz

Z perl6.cz

Tadeusz Sośnierz (tadrizk, ttjjss) je Perl 6 hacker.

Jazyk