Tree Grammar Engine

Z perl6.cz

Tree Grammar Engine (TGE) je nástroj pro transformaci stromů (stromových struktur). Převážně je používán v balíku nástrojů pro kompilátory (compiler tools suite), kde přetváří výstupní stromy PGE na abstraktní syntaktický stromy.

Externí odkazy

Jazyk