Základy Perlu 6/Úvod

Z perl6.cz

Základy Perlu 6 > Úvod

Obsah

První program

use v6;
say "Hello, world!";

Základy syntaxe

Řetězce

Proměnné

Typy proměnných

Jazyk