Z přednášek Larryho Walla

Z perl6.cz

Obsah

Perl 6 musí zůstat Perlem

Larryho známý graf Manipulexity vs. Whipuptitude Perlu. Pro normální lidi je použitelnost programovacího jazyka nepřímo úměrná množství teorie, které je tento jazyk nutí naučit. Perl je úspěšný, protože je podobný přirozeným jazykům

 • učíte se za pochodu - úroveň schopností uživatelů se může podstatně lišit
 • naučíte se jednou, použijete mnohokrát - mnoho způsobů jak říct stejnou věc
 • dvojznačnost je vpořádku, pokud je lokální ???
 • používá interpunkce, zájmena
 • používá téma (předmět) hovoru
 • stukturou se podobá řeči, velké kontexty

"Kultura Perlu je pro úspěch Perlu tak důležitá jako jazyk samotný. Ve skutečnosti je pravděpodobně důležitější, protože kultura může jazyk opravit, ale jazyk kulturu neopraví." Larry Wall

Důvod vzniku a výhody Perlu 6

Sigils

Perl 5: $var, @var, %var, $var[$ix] $var{$key}
Perl 6: $var, @var, %var, @var[$ix] %var{$key}

Perl 5: @{$foo->[1][2]{"a"}}[1,2,3]
Perl 6: $foo[1][2]{"a"}[1,2,3] nebo $foo[1;2]<a>[1,2,3]

Změna -> na .

 • tečka je již standard
 • jeden znak je kratší než dva
 • -> se více hodí pro jiné použití
 • tečka se dá
  • použít jako druhý symbol, print $.barva; # atribut
  • jako topic call when .isa(Krava) { zabuc() }
 • Larry to tak chtěl
Jazyk