Změny a novinky Perlu 6 v bodech

Z perl6.cz
 • multimethods, multi-method dispatch
 • coroutines
 • navazování (continuations)
 • vlákna
 • junctions
 • role (roles)
 • hyperoperátory (hyperoperators)
 • makra (macros)
 • upravitelné a znovu použitelné gramatiky (an overridable and reusable grammar)
 • garbage collection
 • vylepšený interface pro volání cizích funkcí (improved foreign function interface)
 • alternativní pojemnování a verzování u modulů (module aliasing and versioning)
 • velepšená introspekce (improved introspection)
 • rozšiřitelné a upravitelné primitivy (extensible and overridable primitives)
 • lepší "Perl internals" (zdrojový kód kompilátoru/interpretu)
 • OO model není pro některé aplikace dostatečně silný
 • udělat Perl více konsistentní a intuitivní
 • pravidla a gramatiky (rules and grammars)
 • nenudit komunitu
 • umožnit věci o které se v Perlu 5 programátoři pokoušeli, ale byly s nimi potíže
 • některé věci jsou dělány špatně, některé ani dobře nejdou udělat, někdy pouze nejsou součástí jádra jazyka a dokumentovány
 • chybí některé klasické věci: pojmenované parametry podprogramů, strong typing, příkaz switch
 • rychlá a plná podpora Unicode
 • větší rychlost a menší hw nároky
 • vyjímky
 • jednoduché rozšíření (extension) a vkládání (embedding)
 • kompilace do bytekódu
 • delegation
 • currying
 • líné vyhodnocování (lazy evaluation)
 • meta programování (meta programming)
 • kompatibilita modůlů pro Perl, Python, Ruby, ...
 • zdokonalení syntaxe
  • lepší návrh regulárních výrazů
  • prefixy $, @, a % jsou zbytečně zmatené
  • zbavení se @_ u podprogramů

Externí odkazy

Jazyk